Φόροι Κληρονομιάς

Τι ισχύει σήμερα για το Φόρο Κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται με βάση την συγγένεια και το ύψος της κληρονομουμένης περιουσίας.

Κατηγορία Κληρονόμου Α’

Κλιμάκια Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών

Φόρος

150.000 € 0% 0 € 150.000 € 0 €
150.000 € 1% 1.500 € 300.000 € 1.500 €
300.000 € 5% 15.000 € 600.000 € 16.500 €
Υπερβάλλον 10%

Κατηγορία Κληρονόμου Β’

Κλιμάκια Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών

Φόρος

30.000 € 0% 0 € 30.000 € 0 €
70.000 € 5% 3.500 € 100.000 € 3.500 €
200.000 € 10% 20.000 € 300.000 € 23.500 €
Υπερβάλλον 20%

Κατηγορία Κληρονόμου Γ

Κλιμάκια Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών

Φόρος

6.000 € 0% 0 € 6.000 € 0 €
66.000 € 20% 13.200 € 72.000 € 13.200 €
195.000 € 30% 58.500 € 267.000 € 71.700 €
Υπερβάλλον 40%
  • Η κατηγορία Α περιλαμβάνει: Παιδιά, Εγγόνια, Συζύγους
  • Η Κατηγορία Β περιλαμβάνει: Αδέλφια, Θείους, Ανίψια
  • Η κατηγορία Γ περιλαμβάνει: όλους τους όσους δεν εμπίπτουν στην Α&Β κατηγορία (συγγενείς και ξένους)

Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;

Ο βάσει δήλωσης φόρος καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις των 500 €.

Σε περίπτωση κληρονομιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 €, πλην της τελευταίας.