Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα το ασφαλιστικό μας σύστημα (συνταξιοδότηση);

ΑΝΕΡΓΙΑ: Ανέρχεται στο 21,2% (A’ ΤΡΙΜΗΝΟ – ΕΛΣΤΑΤ)
ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μέσος όρος ολικής γονιμότητας, δηλαδή παιδιών ανά ζεύγος, είναι 1,30
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 10.757.300. Αιτίες η Μετανάστευση και Αύξηση θανάτων σε σχέση με τις γεννήσεις
ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 20,7% άνω των 65 ετών
ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Αποφυγή πληρωμών εισφορών και αδήλωτη εργασία.
ΑΝΑΔΙΑΜΕΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οι σημερινές εισφορές των εργαζομένων πληρώνουν τους σημερινούς συνταξιούχους (μη αμιγώς κεφαλαιοποιητικό)